Technologie Franki

Jedná se o podráženou pilotovací technologii, při které je silnostěnná pažnice zarážena do podloží přes štěrkopískovou zátku pomocí volnopádového beranu, který se pohybuje uvnitř pažnice. Při zarážení pažnice je původní zemina roztlačována do stran a nedochází k tažení zeminy, k nutnosti jejího odvozu a ukládání. Výhodou technologie Franki je pažení během celého procesu výroby piloty, které zaručuje úspěšné použití i ve velmi nepříznivých geologických podmínkách (bahnité náplavy, tekuté písky a pod.).

V průběhu ražení a formování piloty je materiál ve výpažnici a tím je zaručeno provádění piloty v suchém prostředí i pod hladinou podzemní vody.

Franki