SPEZIALBAU - speciální způsoby zakládání staveb

SPEZIALBAU s.r.o. je stavební společnost, která provádí speciální způsoby zakládání staveb, především pak piloty železobetonové a zeminové technologie Franki.

Touto ekologickou metodou jsou zakládány hypermarkety, průmyslové a výrobní haly, železniční a dálniční mosty, občanské stavby apod. Tato jedinečná technologie má již téměř stoletou tradici. Poprvé byla použita počátkem minulého století v Belgii, kde ji vyvinul inženýr Pier Franki.

Franki je vhodná pro geologická prostředí málo únosných naplavenin, sprašových i jílových hlín a nezastupitelnou roli má při zakládání na poddolovaném území, v místech zvýšené seismicity i vysoké agresivity spodní vody. V těchto prostředích vykazuje technologie Franki oproti jiným technologiím pilotáže výrazně vyšší únosnost při stejných rozměrech profilu piloty, a tím se stává založení stavby ekonomicky výhodnější. Při použití této metody nevzniká potřeba odvozu vyvrtané zeminy.

Naše společnost disponuje strojním vybavením o kapacitě 600m provedených pilot denně. Poskytujeme odborné konzultace na základě kterých vypracujeme nabídku a pak kalkulaci založení Vámi zadané stavby. V případě potřeby zajistíme realizační a zpětnou projektovou dokumentaci.