Železobetonové piloty

Na obrázku je uveden postup provádění železobetonové piloty Franki, kdy po ustavení pažnice a nasypání zátky, následuje ražení piloty do potřebné hloubky, vyražení zátky a vytvoření cibulovité paty. Následuje osazení armokoše, betonáž dříku piloty zavadlým betonem o vodním součiniteli 0,26 - 0,28. Beton se postupně utlouká (hutní) beranem, což zaručuje jeho vysokou výslednou pevnost, menší nasákavost a větší odolnost proti agresivitě prostředí.

Železobetonové piloty Franki zaručují větší únosnost při menších profilech než piloty vrtané z důvodu vyššího plášťového tření vyformovaného dříku piloty a rozšířené paty piloty. Dřík piloty je možné chránit fólií ISSOFOLBB jako ochranu proti agresivním vlivům spodní vody.

Při zarážení pažnice je sledován odpor zeminy (dynamická penetrace) a proto je možné na základě dosažení předepsaného energetického minima ukončení ražení pilot mnohem dříve než u pilot vrtaných se stanovenou hloubkou, dle inženýrsko-geologického průzkumu

  1. Ustavení stroje a vytvoření zátky ze suchého betonu
  2. Beranění pomocí beranu přes zátku na dně
  3. Vyražení zátky, vytvoření rozšířené paty
  4. Osazení armokoše s případnou izolací proti agresivnímu prostředí spodní vody
  5. Betonáž dříku piloty s vytažením pažnice