Zeminové pilíře

Zeminové pilíře Franki nacházejí uplatnění ve stále větším objemu prací při zakládání těžkých průmyslových podlah, sanacích podzákladí vyšších násypů dopravních staveb, ale i v prostředí agresivních spodních vod.

Piloty ze zhutněného štěrku zlepšují mechanické vlastnosti základové půdy a urychlují její konsolidaci.

  1. Vytvoření štěrkové zátky
  2. Beranění pomocí beranu přes zátku na dně
  3. Vyražení zátky, vytvoření paty
  4. Vytahování pažnice při současném nasypávání štěrku a hutnění
  5. Hotová štěrková pilota